بایگانی مشکلات خواب و تنفسی

جراحی آپنه خواب
بیماری های گوش و حلق و بینی

جراحی خواب؛ درمان قطعی آپنه خواب

اگر آپنه خواب دارید ممکن است در طول روز احساس خستگی داشته باشید و عملکرد شما در طول روز افت کند. بنابراین در صورت وجود